Mednarodni dan muzejev #IMD2024 🗓

Vabilo k oddaji programa

Mednarodni muzejski dan bomo letos obeležili v soboto, 18. 5. 2024.

ICOM Slovenija tokrat pripravlja več akcij, ki bodo opozarjale in promovirale vrednote slovenskih muzejev. Ob tem vse muzeje pozivamo k pripravi posebnih aktivnosti na temo letošnjega mednarodnega dneva muzejev, ki se glasi:

MUZEJI ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

https://imd.icom.museum/unlocking-knowledge-international-museum-day-2024-unveils-museums-for-education-and-research/.

Letošnja tema poudarja ključno vlogo kulturnih ustanov za zagotavljanju celostnega izobraževanja. Muzeji na ta dan še posebej spodbujajo k bolj zavestnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu.

Muzeji so dinamična izobraževalna središča, ki spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje. V letu 2024 želimo izpostaviti njihov prispevek k raziskovanju in širjenju novih idej. Muzeji so ključni prostori, kjer se prepletajo področja od umetnosti in zgodovine do znanosti in tehnologije in oblikujejo naše razumevanje sveta.

Mednarodni dan muzejev od leta 2020 vsako leto podpira sklop ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Leta 2024 je ICOM izbral:

  • Cilj 4: Kakovostno izobraževanje – zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse.

  • Cilj 9: Industrija, inovacije in infrastruktura – zgraditi odporno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.

V okviru MDM 2024 želimo ljudi povabiti k razmisleku o izobraževanju v prihodnosti, ko bi izmenjava znanja presegla današnje okvirje in bi se inovacije združile s tradicijo. Pridružite se nam pri raziskovanju bogatih vsebin, ki jih ponujajo muzeji, tako bomo lahko skupaj zgradili bolj informiran in vključujoč svet.

———————————

KOMPLET ZA KOMUNICIRANJE ZA MUZEJE

ICOM je pripravil priporočila za komuniciranje #IMD2024. Pozivamo vse muzeje, naj na ta dan pripravijo posebne vsebine in programe za svoje obiskovalce, ki JIH lahko širite tudi preko ICOM platforme (več na straneh 18 in 19, kjer je navedenih več konkretnih predlogov za aktivnosti).

KOMPLET ZA KOMUNICIRANJE

———————————
PROGRAM SLOVENSKIH MUZEJEV NA ENEM MESTU

Letošnje leto bo ICOM Slovenija zbiral program slovenskih muzejev in galerij ter ga združil v skupno informativno knjižico, ki bo objavljena na spletu. Cilj knjižice je, da bo imela javnost lažji pregled nad tem, kaj se bo v slovenskih muzejih odvijalo na mednarodni dan muzejev.

V skladu s tem pozivamo vse muzeje, da svoj program oddate preko posebej za to namenjenega obrazca, in sicer do 8. aprila 2024.

POVEZAVA DO SPLETNEGA OBRAZCA

Prijavo programa je potrebno oddati v slovenskem in angleškem jeziku!

Ko bo knjižica pripravljena, naprošamo vse muzeje, da jo delite po spletnih in drugih promocijskih  kanalih. Ob tem prosimo, da k vsem objavam, povezanim z mednarodnim dnevom muzejev pripnete ključnik #IMD2024.

Za vse informacije in dodatna vprašanja smo dosegljivi na: icom.slovenija@guest.arnes.si.

Načrtovano novice