Okrogla miza Muzeji in kulturni turizem 🗓

V ponedeljek, 29. 1. 2024, je društvo ICOM Slovenija v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja pripravilo okroglo miza z naslovom “Muzeji in kulturni turizem”, ki je združila panel strokovnjakinj in predstavnic različnih deležnikov okolja kulture in turizma. V razpravi so sodelovale dr. Kaja Širok (članica IO mednarodnega muzejskega sveta ICOM Pariz, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije), Špela Spanžel (generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo), Barbara Zmrzlikar (vodja sektorja za raziskave in razvoj pri Slovenski turistični organizaciji), Neja Petek (direktorica Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa) in Natalija Polenec (podpredsednica ICOM Slovenija in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja). Dogodek je povezovala Jana Babšek, predsednica ICOM Slovenija in direktorica Tržiškega muzeja.

Cilj dogodka je bil raziskati presečišče med muzeji in kulturnim turizmom ter razpravljati o skupnih strategijah, izzivih, priložnostih in dejanskih sodelovanjih muzejskih delavcev s turističnimi pri promociji kulturne dediščine skozi turizem. Udeleženke okrogle mize so predstavile svoje poglede na obstoječo situacijo in podale predloge za izboljšanje povezave med muzeji in turističnimi entitetami.  

Poudarile so pomen povezovanja med sektorjema in komunikacije, ki bi morala biti intenzivna ter sistematična že v pripravi turističnih produktov. Slovenski muzeji ponujajo kakovostne, strokovne in vsebinsko zanimive programe za obiskovalce, ki jih velja bolje izpostaviti v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO).

V obdobju 2024–2025 je STO določila nosilno tematiko Umetnost in kultura ter opredelila ključne vsebine in določila smernice v podporo trženju te teme. Razprava okrogle mize je osvetlila pomen priprave skupnih kakovostnih turističnih produktov ter kampanj, sistematičnega merjenja obiskovalcev v muzejih, ki bi že obstoječo muzejsko ponudbo predstavili širši skupini domačih in tujih porabnikov ter ki bi temeljili na principu trajnostnega razvoja. Predstavljeni so bili predlogi za sodelovanje, med njimi, da se muzeji prijavijo na razpis za pridobitev znakov slovenskega turizma, kot so Slovenia Green, prijavijo se lahko tudi na razpise za atrakcije, ki jih pripravlja STO in so namenjene  tudi kulturnim ponudnikom. Smiselno bi bilo organizirati delavnice, kamor bi povabili destinacije in kulturne ponudnike, z namenom oblikovati nove uspešne produkte kulturnega turizma. Zaželen je  skupni koledar dogodkov za vse slovenske muzeje, kjer pa je bilo izpostavljeno, da način potrjevanja muzejskih programom ne omogoča dolgoročnega načrtovanja dogodkov.

Prisoten je bil poziv za ohranjanje integritete dediščinskih krajev ob hkratnem zadovoljevanju potreb obiskovalcev. Razprava je zajemala teme, kot so pomen poznavanja obiskovalcev muzejev, tako domačih, kot tudi vedno bolj prisotnih mednarodnih gostov, nekaj primerov dobre prakse in poziv k večjemu prepoznavanju že obstoječe muzejske ponudbe in znanj na področju varovanja in interpretacije kulturne dediščine.

Glede na aktualno nosilno tematiko Umetnost in kultura to obdobje predstavlja velik potencial za prihodnja partnerstva, ki ga velja izkoristiti ter pripraviti skupne projekte, izobraževanja, vsebine, ponudbo, ki bo vključevala vse deležnike. Predstavniki STO so poudarili, da je Slovenija butična turistična destinacija, ki privablja posameznike z zahtevo po kakovostni ponudbi. V skladu s trenutno nosilno temo bodo nekaj vsebin povezanih z dediščino predstavili tudi na prihajajočih sejmih turizma.

Sogovornice so se strinjale, da je potrebno sodelovanje v teoriji prenesti tudi v prakso. Predstavniki muzejskega sektorja so poudarili, da obsežne promocijske aktivnosti za njih finančno niso dosegljive in da bi lahko v sodelovanju s STO ponudili domačim in tujim gostom kakovostne in uspešne programe, ki bi bili rezultat dejanskih skupnih akcij in ki bi temeljili na simbiotičnem odnosu med muzeji in turistično industrijo. Veljalo bi izkoristiti že obstoječa znanja in vsebine, ki jih posedujejo muzeji ter s tem obogatiti turistično ponudbo Slovenije, ki bi dejansko dosegla turistične goste.

Dogodek se je zaključil s soglasjem o potrebi po nadaljnjem sodelovanju in inovativnih pristopih za zagotavljanje trajnostne rasti kulturnega turizma.

Načrtovano novice