Vabilo na redni zbor članov ICOM SLOVENIJA

VABILO

na redni zbor članov ICOM Slovenija

v ponedeljek, 20. marca 2023, ob 12.00 uri v Slovenskem etnografskem muzeju

Dnevni red:

1.      Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika.

2.     Ugotovitev prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev dnevnega reda.

3.     Poročilo o delovanju ICOM Slovenija v letu 2022.

4.     Finančno poročilo o poslovanju ICOM Slovenija v letu 2022.

5.     Poročili predsednic Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, Komisija za podeljevanje sredstev.

6.     Razprava o poročilih in potrditev.

7.     Predstavitev programa ICOM Slovenija za leto 2023.

8.     Razprava in potrditev programa ICOM Slovenija za leto 2023.

9.     Razno. 

V kolikor imate vprašanja, točke za dnevni red ali razno nam, prosim, sporočite do ponedeljka, 13. 3. 2023.

Jana Babšek

Predsednica ICOM Slovenija