Potrjen slovenski prevod definicije muzeja

Na izrednem občnem zboru, 19. oktobra 2022, so člani društva potrdili slovenski prevod nove definicije muzeja.

Slovenski prevod se glasi:

“Muzej je stalna neprofitna ustanova, ki deluje v korist družbe, raziskuje, zbira, konservira, interpretira ter razstavlja snovno in nesnovno dediščino. Muzeji so odprti za javnost, dostopni in vključujoči ter spodbujajo raznovrstnost in trajnostni razvoj. Delujejo in komunicirajo etično, profesionalno in v sodelovanju s skupnostmi, pri čemer omogočajo raznovrstne izkušnje za izobraževanje, uživanje, premišljevanje in širjenje znanja.”