Vabilo na izredni občni zbor Društva ICOM Slovenija

Spoštovane članice in člani,

Pošiljamo vam dnevni red občnega zbora društva:

Dnevni red rednega občnega zbora društva:

1.       Potrditev sklepčnosti

2.      Izvolitev delovnega predsedstva

3.      Ugotovitev prisotnosti in potrditev delovnega dnevnega reda

4.      Kratko poročilo za leto 2022 – predsednica v odstopu

5.      Seznanitev s poročilom

6.      Predstavitev spremembe stalnega naslova društva

7.      Potrditev novega naslova društva

8.      Predstavitev spremembe statuta – obrazložitev

9.      Razprava

10.   Potrditev novega statuta

11.     Predstavitev prevoda nove muzejske definicije v slovenski jezik

12.    Potrditev nove defincije

13.    Razno:

Poziv za sodelovanje pri pripravi programa za 2023-2024

Poziv za sodelovanje pri razpisih ICOM v podporo Ukrajini

14.   VOLITVE NOVEGA VODSTVA

Vabimo vas, da se volitev zanesljivo udeležite in s tem prispevate k razvoju stroke.

Razpisana mesta so (v oklepaju število mest):

Predsednik/-ica                              (1)

Podpredsednik/-ica                      (1)

Član/-ica IO                                      (3)

Član/-ica nadzornega odbora    (3)

Član/-ica etične komisije             (do 4)

Član/-ica komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo ne mednarodnih konferencah  (3)

Ob 11.30 sledi podelitev nagrad ICOM Slovenija.

Predlog prevoda nove definicije

Predlog sprememb statuta v členih, ki se nanašajo na etično komisijo

VABLJENI!

Za ICOM Slovenija

Dr. Kaja Širok, predsednica v odstopu