Vabilo na redni zbor članov ICOM SLOVENIJA

VABILO

na redni zbor članov ICOM Slovenija

v petek, 18. februarja 2022, ob 9. uri, na Zoomu

Dnevni red:

1.      Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika

2.      Ugotovitev prisotnosti  (sklepčnosti) in potrditev dnevnega reda

3.      Poročilo o delovanju ICOM Slovenija v letu 2021

4.      Finančno poročilo o poslovanju ICOM Slovenija v letu 2021

5.      Poročili predsednic Nadzornega odbora in Častnega razsodišča

6.      Razprava o poročilih in potrditev

7.      Predstavitev programa ICOM Slovenija za leto 2022 

8.      Razprava in potrditev programa ICOM Slovenija za leto 2022

9.      Praga 2022

10. Razno

Zoom povezavo vam bomo poslali dan pred zborom v četrtek, 17. 2. 2022. V kolikor imate
vprašanja, točke za dnevni red ali razno nam, prosim, sporočite do srede, 16. 2. 2022.Dr. Kaja Širok, predsednica

ZOOM POVEZAVA:

Topic: ICOM_redni zbor članov
Time: Feb 18, 2022 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87842296434?pwd=ZkhJTEpnSExyM1ZsQjRvM3p0SS9qdz09

Meeting ID: 878 4229 6434
Passcode: 706888