Vabilo na redni zbor članov ICOM SLOVENIJA

VABILO

na redni zbor članov ICOM Slovenija

v petek, 12. marca 2021, ob 9.00 uri, na Zoomu

Dnevni red:

                                               1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika

                                               2. Ugotovitev prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev dnevnega reda

                                               3. Poročilo o delovanju ICOM Slovenija v letu 2020

                                               4. Finančno poročilo o poslovanju ICOM Slovenija v letu 2020

                                               5. Poročili predsednic Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, Komisija za podeljevanje sredstev 

                                               6. Razprava o poročilih in potrditev

                                               7. Predstavitev programa ICOM Slovenija za leto 2021

                                               8. Razprava in potrditev programa ICOM Slovenija za leto 2021

                                               9. Razno 

Zoom povezava bo članom posredovana dan pred rednim zborom. V kolikor imate vprašanja, točke za dnevni red ali razno nam, prosim, sporočite do srede, 10. 3. 2021.

Dr. Kaja Širok, predsednica