Brezplačni webinar – ICOM-ov Kodeks poklicne etike za muzeje: Preteklost, sedanjost in prihodnost

BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR


Prof. dr. Sally Yerkovich

ICOM-ov Kodeks poklicne etike za muzeje: Preteklost, sedanjost in prihodnost

Četrtek, 3. 12. 2020, ob 16.00

ICOM-ov Kodeks poklicne etike za muzeje predstavlja temelj ICOM-a. Določa minimalne standarde za poklicno delo v muzejih. Kodeks vsebuje bistvena etična načela, pomembna za poklicno védenje muzejskih delavcev in je orodje in pripomoček poklicne samoureditve na področju javnih muzejskih storitev. Določa minimalne standarde delovanja, za katere naj bi si prizadevali muzejski delavci vsega sveta, hkrati pa določa, kaj javnost lahko pričakuje od muzejskega poklica.

Pogovor bo osvetlil stare in nove vloge kodeksa, med teorijo in različnimi muzejskimi praksami. Od svoje ustanovitve leta 1946 do današnjih dni ICOM poudarja osrednjo vlogo etičnega kodeksa pri vsakodnevnem delu muzejskih strokovnjakov. ETHCOM, stalni ICOM-ov odbor za podporo Kodeksa pa skrbi, da Kodeks izraža potrebe, skrbi in izzive, s katerimi se muzeji danes srečujemo.

Kaj se je spremenilo? Kateri deli kodeksa so vitalnega pomena za delo muzejev? Ali muzeji spremljajo kodeks in koliko se realno po njem zgledujejo?

Prof. dr. Sally Yerkovich je profesorica muzejske antropologije na Columbiji in direktorica Inštituta za muzejsko etiko. Je predsednica ETHCOM, Mednarodnega odbora za muzejsko etiko, in članica Odbora za profesionalne standarde in etiko Ameriškega združenja za državo in lokalno zgodovino. Leta 2016 je izdala monografijo A Practical Guide to Museum Ethics. 

Webinar bo v angleškem jeziku potekal v četrtek, 3. 12. 2020, ob 16. uri. Vodila ga bo dr. Kaja Širok, predsednica ICOM Slovenija in članica ETHCOM.

PRIJAVA:

Za udeležbo na seminarju se je potrebno prijaviti preko povezave:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3z1J66UjSuW0xE8I1HQ1KA

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: icom.slovenija@muzej-nz.si

URADNO VABILO PDF