Podelitev Nagrad ICOM Slovenija 2019

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela.

Podelitev Nagrad ICOM Slovenije za najboljše mednarodne projekte slovenskih muzejev in galerij je potekala 12. decembra 2019.

Nagradi je slovesno podelil minister za kulturo, mag. Zoran Poznič.

 Vsako leto slovenski muzeji in galerije kandidirajo za dve Nagradi ICOM Slovenije: 

– Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte

– Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme

Nagrada ICOM Slovenija 2019
Na razpis za nagradi ICOM Slovenija za leto 2019 Za mednarodno mreženje slovenske muzejske misli in dela je do razpisanega datuma prispelo šest prijav:


Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte:
Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.
a) diStory: Digitalne zgodbe majhnih zgodovinskih mest, Muzeji radovljiške občine
b) Javorca, Tolminski muzej
c) Stari bogovi obmolknejo, Tolminski muzej, Narodni muzej Slovenije


Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme:
Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu.
a) Neverjetne gore, Gornjesavski muzej Jesenice
b) Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941). Mednarodna pregledna razstava, Moderna galerija
c) Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, Moderna galerija


Nagrado za delo na mednarodnem področju za projekt
Javorca prejmeta avtorja projekta mag. Damjana Fortunat Černilogar in Marko Grego, Tolminski muzej.
Utemeljitev:
Projekt Javorca obsega razstavo, nastalo z mednarodnim sodelovanjem, Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – bazilika miru, dvojezično monografijo, spremljevalni program in mednarodna gostovanja (Avstrija, Češka, Hrvaška). Gre za širši projekt predstavitve, promocije in opozarjanja na izjemno sporočilnost spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, ki je bila leta 2018 prepoznana z Znakom evropske dediščine. Razstavni projekt, ki je potekal med leti 2016 in 2019, je gradil na pomenu medsebojnega sodelovanja in ponovnega sodelovanja vseh narodov, tudi tistih, ki so bili pred več kot sto leti na nasprotnih bregovih. Obenem pa je projekt z opozarjanjem na ranljivost kulturnega spomenika prispeval k vzpodbujanju nove univerzalne odgovornosti za dediščino.
Komisija projektu Javorca podeljuje nagrado za delo na mednarodnemu področju zaradi odličnega sodelovanja Tolminskega muzeja z ustanovami v Avstriji, Italiji, na Češkem in Hrvaškem. Komisija je prepoznala pomen Javorce s spominsko cerkvico Sv. Duha in vrednot, ki jih predstavlja, v širšem evropskem prostoru. Cerkev, ki so jo med 1. svetovno vojno prostovoljno zgradili vojaki različnih narodnosti, je izjemen pomnik, ki predstavlja poziv k miru in spravi. Razstava in vse ostale aktivnosti so temeljile na spodbujanju medsebojnega sodelovanja ne glede na narodnost, versko pripadnost ali sposobnost. Kako pomembno je sporočilo Javorce, pokaže gostovanje razstave Tolminskega muzeja na Dunaju, v Gorici, Beljaku, Pragi in na Reki. Razstava je pripomogla k vzpostavitvi mednarodnega dialoga o vrednotah Evrope, organizirana pa je bila tudi mednarodna konferenca.


Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme za projekt
Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih prejme avtorica projekta dr. Bojana Piškur, Moderna galerija.
Utemeljitev:
Razstava Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova med 7. marcem in 10. septembrom 2019 je bila rezultat večletnega študijskega projekta. Koncept raziskave in razstave je presegel pogled na konkreten zgodovinski čas in prostor ter z njima povezana temeljna vprašanja in dileme. Aktualizacija vprašanj, ki so neločljivo povezana z naprezanji gibanja neuvrščenih, med katerimi je bilo v ospredju vprašanje solidarnosti, nas opominja, da so ponovno (ali še vedno) aktualna. V ospredju razstavnega in študijskega projekta je bilo postavljeno vprašanje kulturnih politik članic gibanja neuvrščenih, ki je spodbujalo priznanje kulturne raznolikosti. To je bila vrsta internacionalizma, oziroma medkulturne izkušnje različnih modernizmov. Kljub množici vsebinskih izrazov, rabljenih na tem področju, ni mogoče govoriti o specifičnih modernizmih, povezanih z gibanjem neuvrščenih, saj ni bilo povezovalnega tkiva, ki bi lahko ustvarilo mednarodno zgodbo v umetnosti.
Komisija projektu Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih podeljuje nagrado za promocijo vsakoletne izbrane ICOM-ove teme (Muzeji kot kulturna središča-prihodnost tradicije) zaradi izrazito mednarodno umeščenega snovanja projekta, v katerem so z MG+MSUM sodelovali muzeji umetnosti v Sloveniji, Srbiji, Črni gori, Čilu, na Japonskem, v Bangladešu in Hong Kongu. Dediščina umetnosti posameznih primerov in hkratna umeščenost del sodobne umetnosti v razstavo sta nudili možnost premisleka o sodobnem času na podlagi zgodovinske izkušnje neuvrščenosti. Kreativni razmislek, ki je izražen v razstavi Južna ozvezdja: poetike preteklosti, dediščino interpretira kot sredstvo razumevanja sodobnega sveta, kar odraža angažirano usmerjenost delovanja sodelujočih v projektu, obenem pa spodbuja mednarodni dialog ter zavedanje o univerzalni odgovornosti za dediščino.