Novo vodstvo ICOM SEE

Med 17. in 20. oktobrom 2019 je v Zagrebu potekala konferenca Nesnovna dediščina – izziv za upravljanje in strategijo zbiranja (Intangible Heritage a Challenge for Management and Collection Policy), ki jo je organiziral ICOM SEE v sodelovanju z ICOM Hrvaška, ICOM Slovenija, INTERCOM, COMCOL in hrvaškimi muzeji.

V okviru konference so potekale tudi volitve v regionalno alianso ICOM SEE (ICOM South East Europe) za obdobje 2019 – 2022. Nova predsednica ICOM SEE je postala Alenka Černelič Krošelj, podpredsednica ICOM Slovenija in direktorica Posavskega muzeja Brežice, ki je na tem mestu nasledila Goranko Horjan.

Alenki čestitamo za uspešno kandidaturo in ji želimo uspešen mandat vodenja mednarodne alianse ICOM SEE.

Na fotografiji: ga. Goranka Horjan (predsednica v odhajanju), ga. Alenka Černelič Krošelj (nova predsednica ICOM SEE) in g. Slavko Spasić (podpredsednik ICOM SEE).