Izobraževanje: Zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah

Vabimo vas na izobraževalni program:

Zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah, s poudarkom na zaščiti pred vodo

Slovenski etnografski muzej, sreda, 29. 11. 2017, 10h—13h

10:00-11:00 Irena Marušič, Estera Cerar: Celovito muzejsko upravljanje v nujnih primerih (teorija in predstavitev kroga)

1.       Navodila za ukrepanje v izrednih razmerah

–              Opozorilo na nevarnost

–              Prvi ukrepi

–              Stabilizacija stanja zgradbe in okolice

–              Dokumentacija

–              Reševanje in zaščita predmetov

–              Ocena škode

–              Prioritete pri reševanju

–              Splošni napotki

11:00-11:20 Odmor

11:20-12:30 Jana Šubic Prislan: Poškodbe predmetov in prva pomoč po nesreči

1.       Splošne tehnike reševanja predmetov pri poškodbah z vodo

2.       Tehnike reševanja glede na:

–        vrste zbirk

–        material

–        stopnjo ogroženosti oz. propadanje

–        prva pomoč

12:30-13:00 Razprava

Udeležba je brezplačna.

Prostor za izvedbo programa zagotavlja Slovenski etnografski muzej.  

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.