Volitve za predsedstvo MMS ICOM – Slovenskega odbora

Spoštovane članice in člani,

 ker je letos volilno leto, je predsedstvo ICOM Slovenija na sestanku 10. februarja 2017 sklenilo, da začnemo s postopkom nominacije kandidatk/-ov za članice in člane predsedstva MMS ICOM Slovenija.

Vabimo vas, da nam najkasneje do 27. februarja 2017 pošljete predlog kandidatk/-ov za sledeča mesta:

  • Predsednik (eden)
  • Podpredsednik (eden)
  • Člani IO (trije)
  • Člani nadzornega odbora (trije)
  • Člani etične komisije (trije)
  • Člani komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo ne mednarodnih konferencah (trije)

Vsak kandidat, ki je član ICOM-a, je lahko nominiran samo na eno mesto in mora podpisati izjavo, da se s kandidaturo strinja ter v njej navesti namen, zakaj želi kandidirati. Kandidat za predsednika mora poleg tega predstaviti tudi glavne poudarke dela in vizijo društva v prihodnjem mandatnem obdobju.

Izjava je v priponki.

Kandidati sprejmejo obveznost, da bodo v primeru izvolitve delo v predsedstvu ICOM Slovenija opravljali vestno in odgovorno.

Predloge nominacij in izjave kandidatov pošljite na naslov MMS ICOM Slovenski odbor, Prešernova ulica 17, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov icom.slovenija@mnzc.si najkasneje do 27. februarja 2017.

Volitve bodo izvedene na rednem občnem zboru, ki bo potekal 7. marca 2017 v Slovenskem etnografskem muzeju