Mednarodni muzejski dan

Letošnja tema MMD, Muzeji in kulturna krajina, nadgrajuje razumevanje muzejskega dela in poslanstva muzeja zunaj muzejskih zidov. Poudarja priložnosti in izzive vključevanja muzeja s prostorom, okoljem, pokrajino, v katerem deluje ter njenimi prebivalci in skupnostmi. Vrednosti in zgodbe muzejskih predmetov in zbirk se povezujejo s kulturno dediščino na terenu, skrb za ohranjanje kulturne dediščine se iz muzeja širi na celotno območje. Pomembna je odgovornost muzeja za sooblikovanje kulturne krajine, vzpostavljanje enovitega razumevanje pomena dediščine in bivanja posameznika in skupnosti z njo. Na ta način se oblikuje nov, ozaveščen prostor kulturne krajine in vzpostavlja nov koncept skupnosti, t.i. dediščinskih skupnosti. Slednjo je Svet Evrope v svoji Okvirni konvenciji o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro, 2005) opredelil kot »osebe, ki cenijo posamezne vidike kulturne dediščine ter jih želijo v okviru javnega delovanja ohranjati in prenašati na prihodnje rodove«.

Tema ponuja samorefleksijo za muzejske institucije in priložnost za večanje vpliva in družbene moči muzeja. 

Slovenski odbor ICOM Vas ponovno prijazno vabi, da se Vaš muzej/galerija pridruži praznovanju Mednarodnega muzejskega dne v letu 2016 in pripravi program, ki poudarja letošnjo nosilno temo Muzeji in kulturna krajina.