Izšel je nov Kodeks etike za naravoslovne muzeje v slovenščini

V četrtek, 10. marca 2016 ob 10.30 je na Ministrstvu za kulturo RS potekala predstavitev novega ICOM-ovega  Kodeksa etike za naravoslovne muzeje, ki ga je novembra 2015 izdal ICOM Slovenija v slovenskem prevodu in priredbi. 

Publikacija pomeni velik prispevek k vzpostavljanju in določanju etike na posebnih področjih muzejskega dela in védenja. Predstavili so jo dr. Marjeta Mikuž, gl. urednica publikacije, predsednica Etične komisije ICOM Slovenije, Narodni muzej Slovenije, dr. Breda Činč Juhant, članica uredniškega odbora publikacije, Prirodoslovni muzej Slovenije in izr. prof. Bojan Djurić, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Udeležence sta nagovorila dr. Tanja Roženbergar, predsednica ICOM Slovenije in Primož Hainz, podpredsednik Državnega zbora RS. 

ICOM slovenski odbor (ICOM Slovenija) že od leta 1991 deluje v mednarodnem muzejskem svet ICOM, vodilni muzejski svetovni organizaciji kot eden od njegovih številnih nacionalnih odborov in izvaja svoje projekte s podporo Ministrstva za kulturo RS. Ravna se po priporočilih in načelih mednarodnega muzejskega sveta ICOM, ki tudi spodbuja razvoj nacionalnih in poklicnih kodeksov. V ta okvir sodi tudi nov Kodeks etike za naravoslovne muzeje. Vsebina tega kodeksa upošteva temeljna načela osnovnega ICOM-ovega kodeksa muzejske etike (slovenski muzealci so dobili njegovo prvo verzijo 1993, drugo verzijo leta 2005), a ga dopolnjuje in določa natančne smernice, kako ravnati z kulturno občutljivim gradivom, živimi zbirkami, človeškimi ostanki, gradivom sakralnega in arheološkega pomena ter obravnava umik tovrstnega gradiva iz javne predstavitve in daje natančna navodila glede njihovega hranjenja, razstavljanja, vračanja, proučevanja, ravnanja itd. Etične norme, ki jih podčrtuje nov ICOM-ov kodeks etike za naravoslovne muzeje so temeljnega pomena in  morajo veljati za delo tudi v drugih muzejih, galerijah, oz. vseh tistih ustanovah, ki se preko svojih zbirk ali drugače srečujejo z občutljivim gradivom. 

Za pripravo prevoda novega kodeksa in uredniško delo je zaslužna strokovna skupina v katero so bili vključeni člani ICOM Slovenija (nj. Etične komisije) in člani različnih muzejskih in drugih strok, to so: dr. Breda Činč Juhant, dr. Tomi Trilar, dr. Andreja Breznik, dr. Kaja Širok, doc. dr. Andrej Gaspari, Jerneja Batič, dr. Tanja Roženbergar, Darinka Kolar Osvald, ddr. Verena Vidrih Perko, Maja Hakl Saje. Glavna urednica je bila dr. Marjeta Mikuž, prevod kodeksa pa je zagotovil Sektor za prevajanje na Generalnem sekretariatu RS, izdal in založil pa ga je ICOM Slovenija.