Etična komisija ICOM Slovenija podaja izjavo ob zadnjih dogodkih v Celju in načinu združevanja dveh muzejev v eno institucijo

V podani izjavi Mednarodni muzejski svet ICOM – Slovenski odbor, poziva k dostojnemu reševanju nastalih problemov in upoštevanju ICOM-ovega kodeksa muzejske etike.

Etična komisija ICOM Slovenije

Izjava Etične komisije ICOM Slovenija ob zadnjih dogodkih v Celju in načinu združevanja dveh muzejev v eno institucijo

Etična komisija Mednarodnega muzejskega sveta ICOM – Slovenski odbor podaja izjavo ob zadnjem dogodku v Celju in načinu združevanja dveh muzejev v eno institucijo. Opozarjamo na veljavni ICOM-ov kodeks muzejske etike, točka 1.12., Imenovanje direktorja ali vodje.

Direktor ali vodja muzeja je pomembna funkcija in pri imenovanju mora ustanovitelj upoštevati znanje in sposobnosti, ki so potrebne za učinkovito opravljanje. Med temi lastnostmi morata biti intelektualna sposobnost in poklicno znanje, dopolnjeno z visoko ravnijo etičnega vedenja.

Opominjamo še na celotno poglavje 8. točke, ki govori o odgovornem poklicnem vedenju in dostojnem opravljanju poklica.

Obenem Etična komisija podaja stališče v zvezi s KSEVT-om in opozarja na etično nedopustnost situacije, ki je v.d. direktorja v odstopu pripeljala do skrajnih metod opozarjanja na stanje javnega zavoda. 

Pozivamo k dostojnemu reševanju nastalih problemov in upoštevanje ICOM-ovega kodeksa muzejske etike pri našem delu. Prav kodeks poklicne etike je naša zaveza, s katero muzejski delavci zagotavljamo uspešno delo in izvajanje svojega profesionalnega poslanstva. 

V imenu Etične komisije Mednarodnega muzejskega sveta ICOM – Slovenski odbor

dr. Marjeta Mikuž

Ljubljana, 8.10.2015