Hiša evropske zgodovine

1. oktobra 2015 bo v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi Hišo evropske zgodovine, ki odpira svoja vrata prihodnje leto in pomeni pomembno obogatitev dosedanje ponudbe Evropskega parlamenta, predstavila vodja projekta, Taja Vovk van Gaal

Cilj Hiše evropske zgodovine je omogočiti njenim obiskovalcem ne glede na starost in izobrazbo, da spoznajo poglavitne procese in fenomene v evropski zgodovini, ki jim bodo v pomoč, da kritično razmislijo o njenem današnjem pomenu. 

Stalna postavitev je kronološko – tematsko zastavljena in osnovana na procesih, ki izpolnjujejo tri osnovne  pogoje: proces je bil začet v Evropi, se je skozi čas razširil po kontinentu in je še vedno aktualen v sedanjosti. 

Glavni poudarek stalne razstave bo evropska zgodovina 20. stoletja z retrospektivnimi pogledi v procese in dogodke prejšnjih stoletij in zgodovina evropskega vključevanja, gledana s širokega zgodovinskega vidika skozi različne izkušnje Evropejcev skozi zgodovino. Koncept skupnega spomina je vtkan kot rdeča nit skozi  pripoved. 

Hiša evropske zgodovine skuša posredovati nadnacionalni pregled evropske zgodovine ob upoštevanju njene raznovrstnosti in številnih možnosti interpretacije in dojemanja. 

Pripoved razstave bo podprla množica predmetov iz 250 muzejev v Evropi, kakor tudi predmeti iz nastajajoče lastne zbirke, ilustracije, filmi, scenografski in interaktivni elementi.

Sodelovanje s slovenskimi muzeji je bilo odlično in predmeti iz slovenskih muzejev bodo številčno zastopani v različnih poglavjih stalne postavitve.