Nagrada ICOM Slovenija 2015

Ob Mednarodnem muzejskem dnevu, 18. maju, Mednarodni muzejski svet ICOM, Slovenski odbor objavlja razpis za nagradi ICOM Slovenija za leto 2015 »Za mednarodno mreženje slovenske muzejske misli in dela«. 

1. Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte     

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodnem nivoju vzpostavljajo mednarodni dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.

2. Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij na globalnem zemljevidu. 

Kandidatke in kandidate za nagradi lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva premične naravne in kulturne dediščine, društva, posamezniki od objave razpisa do vključno 30. 6. 2015 (datum poštnega žiga), po pošti s povratnico na naslov: ICOM Slovenija, Prešernova ulica 17, 3000 Celje, s pripisom »Nagrada ICOM Slovenija«.

Predlog za podelitev nagrad mora vsebovati izpolnjen prijavni list in ustrezne priloge.

Za nagrado lahko kandidirajo projekti, razstave ter posamezne prireditve in dogodki, realizirani oz. zaključeni v obdobju med Mednarodnima muzejskima dnevoma – od 18. maja 2014 do 18. maja 2015. 

Pravilnik o podeljevanju nagrad in kriteriji [pdf]

Prijavni list [Word]