Letno srečanje članov

Člani društva ICOM Slovenija so se v četrtek, 5. marca 2015, v prostorih Službe za premično dediščino in muzeje v Narodnem muzeju Slovenije udeležili rednega letnega občnega zbora društva. Predstavitvi poročil za leto 2014 ter pregledu predloga programa za leto 2015 so sledile še volitve nadomestnih članov etične komisije Slovenskega odbora MMS ICOM. Nadomestni članici sta postali dr. Andreja Breznik iz NMS ter dr. Kaja Širok iz MNZS. Obema iskreno čestitamo!