Letna konferenca COMCOL

ICOM Slovenija in Muzej novejše zgodovine Celje bosta od 3. do 6. decembra 2014 v Celju organizirala mednarodno konferenco ICOM-ovega komiteja za zbiralne strategije COMCOL, na temo “Zbiranje in zbirke v času vojne ali političnih in socialnih sprememb” (Collecting and collections in times of war or political and social change).

Vsebina konference nadaljuje in zaokrožuje tematiko, ki sta jo odprli konferenci v Cape Townu (2012; tema koncepti utopije in vplivi na oblikovanje zbirk) in v Riu de Janeiru (2013; reinterpretacija starejših zbirk za sodobno družbo). Z vsebino letošnjega konferenčnega srečanja želimo razkriti in razjasniti medsebojne soodvisnosti med ideologijo, poslanstvi muzejev in zbirkami ter različne posledice in učinke, ki izhajajo iz tega odnosa. Konferenca želi odpirati vprašanja o zbiralnih strategijah muzejev, značilnostih zbirk in muzejskih predmetov, ki ustrezajo določenim ideologijam in jih rekonstruirajo skozi muzejsko gradivo, o delovanju med znanostjo in propagando, edukacijo in indoktrinacijo, tabuizacijo in glorifikacijo izbranega zgodovinskega spomina …