Podelitev Nagrade ICOM Slovenija 2014

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela, hkrati pa popularizira tudi vsakoletno temo Mednarodnega muzejskega dne in prispeva k njenemu širšemu in poglobljenemu razumevanju.

Letno se podelita dve nagradi, in sicer Nagrada za delo na mednarodnem področju in Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.  

V letu 2014 sta v kategoriji Nagrade za delo na mednarodnem področju kandidirala

  • Služba za premično dediščino in muzeje Narodnega muzeja Slovenije s konferenco »Upravljanje muzejev v času finančne krize: Iskanje trajnostnih rešitev za prihodnost muzejev« 
  • Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj in Koroškim pokrajinskim muzejem z razstavo »Sledovi delovanja svetih bratov Cirila in Metoda na tleh Slovenije«

V kategoriji Nagrade za promoviranje vsakoletne ICOM-ove teme (v letu 2014 je  Muzejske zbirke povezujejo) pa je v letu 2014 kandidiral:

  • Muzej narodne osvoboditve Maribor s projektom »Skozi vrata v preteklost«

Podelitev Nagrad ICOM Slovenija za leto 2014 bo potekala ob slavnostnem odprtju obnovljenega tretjega petovionskega mitreja na Ptuju v petek, 14. novembra 2014, ob 13. uri.