Redno junijsko srečanje Mednarodnega muzejskega sveta v Parizu

Danes se je v palači UNESCO v Parizu začelo redno letno srečanje Mednarodnega muzejskega sveta ICOM.

Po uvodnih pozdravih in predstavitvah dela sekretariata je sledilo predavanje nagrajenega japonskega arhitekta Shigeru Bana z naslovom “Works and humanitarian activities”. Kasneje je prisotne nagovorila dr. Hanna Pannock, ki je bila zadnje leto vršilka dolžnosti generalnega direktorja ICOM-a, program dela pa je predstavila tudi nova generalna direktorica, dr. Anne-Catherine Robert Hauglustaine, ki je dolžnosti prevzela 1. maja 2014. 

Na srečanju nacionalnih odborov ICOM-a se je posebna pozornost namenila ICOM Italiji, organizatorju naslednje generalne konference, ki bo leta 2016 v Milanu, sekretariat pa je pozval nacionalne odbore, da lahko že v letošnjem letu vložijo kandidaturo za organizacijo generalne konference leta 2019. 

Ob zaključku prvega dne so predstavili še novo spletno stran ICOM-ovega International Observatory on Illicit Traffic and Cultural Goods (http://obs-traffic.museum) in prenovljeni Online Membership Directory.