NOVA MUZEJSKA DEFINICIJA

Obveščamo vas, da je bila na generalni konferenci ICOM v Pragi sprejeta nova muzejska definicija. Bila je sprejeta v treh uradnih ICOM jezikih, tj. angleščini, francoščini in španščini. Nova muzejska definicija se glasi:
A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

ICOM Slovenija je pripravil slovenski prevod (ni še uradno potrjen):
Muzej je neprofitna stalna ustanova v službi družbe, ki raziskuje, zbira, konservira, interpretira in razstavlja snovno ter nesnovno dediščino. Muzeji so odprti za javnost, dostopni in vključujoči, spodbujajo raznolikost in trajnostnost. Delujejo in komunicirajo etično, profesionalno in s sodelovanjem s skupnostmi ter ponujajo raznolike izkušnje za izobraževanje, uživanje, refleksijo in deljenje znanja.

Naša naloga je, da novo uradno definicijo čim bolj ustrezno prevedemo in prevod kmalu tudi uradno potrdimo. Pozivamo vse člane, naj nam posredujejo svoje predloge sprememb obstoječega prevoda. Predloge, ki jih sprejemamo do 12. septembra 2022, lahko pošljete na icom.slovenija@guest.arnes.si.