Mednarodna letna konferenca COMCOL

ICOM Slovenija vabi vse svoje članice in člane ter zainteresirano javnost k udeležbi na mednarodni letni konferenci COMCOL na temo Zbiranje in zbirke v času vojne ali političnih in socialnih sprememb.
Konferenca bo potekala v Celju od 3. do 6. decembra 2014.
Več o programu konference in registraciji si lahko preberete na naslednji povezavi

 http://slovenia.icom.museum/fileadmin/user_upload/dokumenti/second.pdf