Izvoljeno novo predsedstvo ICOM Slovenija 2014 – 2017

18. marca 2014 je v Slovenskem etnografskem muzeju potekal redni občni zbor ICOM Slovenija, na katerem so člani organov društva predstavili poročila o delu v letu 2013.

Na občnem zboru so potekale tudi volitve za člane predsedstva ICOM Slovenija v letih 2014 – 2017.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

Predsednica:

mag. Tanja Roženbergar, Muzej novejše zgodovine Celje

Podpredsednica:

mag. Estera Cerar, Tehniški muzej Slovenije

Člani izvršnega odbora:

Jerneja Batič, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej

Mojca Vomer Gojkovič, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Člani nadzornega odbora:

mag. Jana Šubic Prislan, Goriški muzej

mag. Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje

Člani etične komisije:

dr. Andrej Smrekar, Narodna galerija

dr. Marjeta Mikuž, Narodni muzej Slovenije

ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj

Člani komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbe na mednarodnih dogodkih:

Elizabeta Petruša Štrukelj, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

dr. Breda Čebulj Sajko, ZRC SAZU

Simona Tripkovič, Muzej narodne osvoboditve Maribor