Predsednica ICOM Slovenija imenovana v novo delovno skupino WOG

Januarja 2014 je ICOM ustanovil nov tehnični odbor za vprašanja ICOM-ovega statuta, notranjih pravil in predpisov ter upravljanja, imenovan WOG (Working Group on Governance), katerega naloga bo svetovanje izvršnemu odboru in nadzornemu svetu ICOM-a.

Predsednik ICOM-a, dr. Hans-Martin Hinz je v delovno skupino za prihodnje triletno obdobje kot članico imenoval predsednico ICOM Slovenija, mag. Tanjo Roženbergar.