Zmanjševanje tveganj za dediščino – Ocena tveganj za muzejske depoje

V okviru projekta Zmanjševanje tveganj za dediščino – Ocena tveganj za muzejske depoje bodo izvedene tri interaktivne delavnice (20.9., 22.10 in 10.12. 2013), ki bodo potekale v obliki predavanj, vaj, diskusij, timskega dela in izdelave konkretne ocene tveganja za zbirke ali depo.

Namen delavnic je seznanitev z metodo Zmanjševanje tveganj za dedišcino in vodenje udeležencev skozi proces ocene tveganj ter zmanjševanja njihovih posledic v depojih. Udeleženci bodo na lastnem primeru lahko prepoznali dejavnike, ki najbolj škodljivo vplivajo na shranjene muzejske predmete, jih analizirali in poiskali nacin kako predmetom v bodoce nuditi cim bolj primerno in varno okolje. K udeležbi vabimo muzejske delavce – predvsem kustose, predstavnike posameznih slovenskih muzejev, ki bi radi ugotovili, ali so njihovi prostori za hranjenje predmetov ustrezni in kako ukrepati.
Delavnice so pripravile in jih bodo vodile mag. Jana Šubic Prislan (konservatorskarestavratorska svetnica, Goriški muzej), mag. Estera Cerar (muzejska svetovalka, Tehniški muzej Slovenije) in Vesna Živkovic (vodja Centra za preventivno konservacijo »Diana«, Centralni inštitut za konservacijo Beograd). Sodelovali bodo tudi številni strokovnjaki s podrocja varovanja dedišcine: dr. Jedert Vodopivec, Irena Porekar Kacafura in drugi.
Delo bo potekalo v prostorih Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi na treh celodnevnih srecanjih: 20. septembra, 22. oktobra in 10. decembra 2013, z vmesnim delom v domacem muzejskem delovnem okolju. Udeleženci za delo potrebujejo racunalnik z dostopom na internet (ni nujno prenosnik), fotoaparat, razumevanje srbskega jezika ter zaradi možnosti uporabe tuje literature znanje anglešcine. Seveda jim bo moral biti zagotovljen tudi cas za delo na projektu ter sodelovanje vseh sodelavcev v muzeju.

Prijave (izpolnjene prijavnice) sprejemamo na e-naslov: jana.subic@gmail.com do 10. septembra 2013.