Rok za oddajo kandidature za nagradi ICOM

Kandidatke in kandidate za nagradi lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva premične naravne in kulturne dediščine, društva, posamezniki do vključno 30. 6. 2013 (datum poštnega žiga), po pošti s povratnico na naslov: ICOM Slovenija, Prešernova ulica 17, 3000 Celje, s pripisom »Nagrada ICOM Slovenija«.