Nagrada ICOM Slovenija

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Mednarodna  sodelovanja slovenskih strokovnjakov s kolegi v tujini, medinstitucionalna povezovanja, participativnost in vzajemni projekti na mednarodnem nivoju omogočajo preplet vsebin in njegovo svetovno  kontekstualizacijo. Tako vzpostavljen mednarodni dialog vzpodbuja kritičen pogled in konstruktivno kritiko, diskusije o dediščinskih temah in vsebinah in s tem posledično dviga znanja in poznavanja o pomenu kulturne dediščine in njeni zgodovinski in sociološki prepletenosti.  Promovira se razvoj in pomen muzejev kot institucij, prinašajo nove ideje in prispeva k razvoju zavesti.
Nagrada ICOM Slovenija popularizira tudi vsakoletno temo Mednarodnega muzejskega dne in prispeva k njenemu širšemu in poglobljenemu razumevanju.  Vsebine MMD so vedno odraz aktualnega in angažiranega stanja muzejskih institucij na globalnem zemljevidu, zato želi Nagrada ICOM Slovenija izpostaviti vsakoletni imperativ na slovensko muzejsko sceno in s tem vzpodbuditi kreativni razmislek o njej.
Nagrada ima status nacionalne nagrade, podeljuje se 1 x letno, ICOM Slovenija pa nagrajencem pomaga pri mednarodni promociji in popularizaciji nagrajenega projekta in udeležbi avtorjev  na različnih festivalih in konferencah.

Letno se podelita dve nagradi, in sicer Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte in Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.

Pravilnik o podeljevanju nagrade ICOM Slovenija [pdf]

Razpis za nagradi ICOM Slovenija za leto 2013 [pdf]

Prijavni list [doc]