O nas

Predsedstvo

Predsednica:

Jana Babšek, direktorica, Tržiški muzej

Podpredsednica:

Natalija Polenec, direktorica, Slovenski etnografski muzej

Izvršni odbor:

Irena Marušič, muzejska svetnica, Tehniški muzej Slovenije

Petra Stipančić, kustosinja, kustosinja, Dolenjski muzej

Tina Fortič Jakopič, kustosinja, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Sekretarka:

Tina Fortič Jakopič, kustosinja, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Nadzorni odbor:

dr. Blaž Vurnik, muzejski svetnik, Muzej in galerije mesta Ljubljana

dr. Alenka Černelič Krošelj, direktorica, Posavski muzej Brežice

Urška Purg, kustosinja, Bankarium

Etična komisija:

Tina Palaić, kustodinja, Slovenski etnografski muzej

Nikola Pongrac, kustos, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Corinne Brenko, kustosinja, Muzej in galerije mesta Ljubljane

Komisija za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih konferencah ICOM:

dr. Meta Kordiš, višja kustosinja, Bankarium

mag. Nataša Kolar, kustodinja, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož


Statut

Etična komisija Društva ICOM Slovenija

Etična komisija je posvetovalno telo društva za področje etičnih vprašanj. Njene člane voli in imenuje občni zbor za dobo treh let, pri čemer so lahko člani izvoljeni dvakrat zaporedoma. Sestavljajo jo predsednik in dva člana.

Namen etične komisije je zagotavljanje strokovnega znanja muzejski skupnosti o vseh zadevah, ki se nanašajo na muzejsko poklicno etiko. Njena naloga je pospeševanje in promocija znanja ter praks etičnega dela v muzejih. Na pobudo članov društva se komisija izreka o etičnih vprašanjih, ki zadevajo muzeje in muzejske strokovnjake. Pristojna je za obravnavo disciplinskih postopkov za člane društva.

Etična komisija se o etičnih vprašanjih izreka na podlagi ICOM-ovih etičnih kodeksov.

Etična komisija izoblikuje svoje stališče izključno na podlagi poziva za etično presojo. Poziv lahko oddajo člani društva na vnaprej pripravljenem obrazcu. Vpogled v prijavo imajo le člani etične komisije, s čimer se zagotavlja varovanje osebnih podatkov. Komisija se na prejeti poziv odzove v roku do enega meseca.

 Člani komisije najprej presodijo, ali prejeti poziv vsebuje elemente za etično presojo. Če jih vsebuje, o primeru presojajo in oblikujejo svoje stališče. V tej fazi oblikovanja stališča sodelujejo vsi člani komisije. V nadaljevanju se o stališču komisija posvetuje z izvršnim odborom in na podlagi prejetih k


Letna poročila


Tekoči program

Društvo ICOM – Mednarodni muzejski svet – Slovenski odbor

Program 2024

Zbor članov

  • 11. marec 2024


Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin

  • Strokovna izobraževanja in delavnice
  • RE-ORG 2024


Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah

  • Mednarodni dan muzejev 2024
  • Razpis za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah


Promocijska dejavnost

  • Mednarodni dan muzejev 2024
  • Nagradi ICOM Slovenija 2024