Aktivnosti

Mednarodni dan muzejev

Mednarodni muzejski svet ICOM je leta 1977 izbral 18. maj za mednarodni muzejski dan, ki se vsa leta od takrat odvija širom sveta in javnost ozavešča o vlogi, ki jo imajo muzeji pri razvoju družbe.
Sodelujoči muzeji na ta dan načrtujejo dogodke in aktivnosti, ki se navezujejo na temo mednarodnega muzejskega dne in k sodelovanju povabijo svoje obiskovalce. S tem poudarijo pomen muzejev, ki so institucije, ki služijo družbi in njenemu razvoju.

Cilj mednarodnega muzejskega dne je dvig zavesti, da so muzeji prostori kulturnih izmenjav, ki bogatijo kulturo in razvijajo medsebojno razumevanje, sodelovanje in mir med ljudmi.

MEDNARODNI DAN MUZEJEV 2024

Letošnja tema “Muzeji za izobraževanje in raziskovanje”(Museums for Education and Research) poudarja ključno vlogo kulturnih ustanov za zagotavljanju celostnega izobraževanja. Muzeji na ta dan še posebej spodbujajo k bolj zavestnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu.

Muzeji so dinamična izobraževalna središča, ki spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje. V letu 2024 želimo izpostaviti njihov prispevek k raziskovanju in širjenju novih idej. Muzeji so ključni prostori, kjer se prepletajo področja od umetnosti in zgodovine do znanosti in tehnologije in oblikujejo naše razumevanje sveta.

Mednarodni dan muzejev od leta 2020 vsako leto podpira sklop ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Leta 2024 je ICOM izbral

Cilj 4: Kakovostno izobraževanje – zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse.
Cilj 9: Industrija, inovacije in infrastruktura – zgraditi odporno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.

V okviru MDM 2024 želimo ljudi povabiti k razmisleku o izobraževanju v prihodnosti, ko bi izmenjava znanja presegla današnje okvirje in bi se inovacije združile s tradicijo. Pridružite se nam pri raziskovanju bogatih vsebin, ki jih ponujajo muzeji, tako bomo lahko skupaj zgradili bolj informiran in vključujoč svet.

KOMPLET ZA KOMUNICIRANJE ZA MUZEJE

ICOM je pripravil priporočila za komuniciranje #IMD2024. Pozivamo vse muzeje, naj na ta dan pripravijo posebne vsebine in programe za svoje obiskovalce, ki JIH lahko širite tudi preko ICOM platforme (več na straneh 18 in 19, kjer je navedenih več konkretnih predlogov za aktivnosti).

KOMPLET ZA KOMUNICIRANJE

PROGRAM SLOVENSKIH MUZEJEV NA ENEM MESTU

Letošnje leto je ICOM Slovenija zbral program slovenskih muzejev in galerij ter ga združil v skupno informativno knjižico. Cilj knjižice je, da bo imela javnost lažji pregled nad tem, kaj se bo v slovenskih muzejih odvijalo na mednarodni dan muzejev.

Pozivamo vse muzeje, da program delite po spletnih in drugih promocijskih  kanalih. Ob tem prosimo, da k vsem objavam, povezanim z mednarodnim dnevom muzejev pripnete ključnik #IMD2024.


Nagradi ICOM Slovenija

Nagrada za dosežke na mednarodnem področju

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Mednarodna sodelovanja slovenskih strokovnjakov s kolegi v tujini, medinstitucionalna povezovanja, participativnost in vzajemni projekti na mednarodnem nivoju omogočajo preplet vsebin in njegovo svetovno kontekstualizacijo. Tako vzpostavljen mednarodni dialog vzpodbuja kritičen pogled in konstruktivno kritiko, diskusije o dediščinskih temah in vsebinah in s tem posledično dviga znanja in poznavanja o pomenu kulturne dediščine in njeni zgodovinski in sociološki prepletenosti. Promovira se razvoj in pomen muzejev kot institucij, prinašajo nove ideje in prispeva k razvoju zavesti.

Nagrada za promocijo ICOM-ove teme

Nagrada ICOM Slovenija promovira tudi vsakoletno temo Mednarodnega muzejskega dne, ki ga že od leta 1977 organizira ICOM. Teme so vedno odraz aktualnega in angažiranega stanja muzejskih institucij na globalnem zemljevidu, zato želi Nagrada ICOM Slovenija izpostaviti vsakoletni imperativ na slovensko muzejsko sceno in s tem vzpodbuditi kreativni razmislek o njej.

PREJEMNIKI NAGRAD ICOM SLOVENIJA 2023

RAZPIS ZA NAGRADI ICOM SLOVENIJA 2024

Razpis za Nagradi ICOM Slovenija vsako leto objavljamo ob mednarodnem muzejskem dnevu. Komisija za podeljevanje nagrad ICOM Slovenija je tudi tokrat objavil razpis za leto 2024. Prijave sprejemamo do 13. septembra 2024.

Več informacij o prijavi in pogojih razpisa:

Razpis Nagradi ICOM Slovenija 2024